Засадничі основи підготовки висококваліфікованих кадрів у академії ФБР США

Слід зазначити, що підготовка висококваліфікованих кадрів для правоохоронних органів в США має свої специфічні особливості. Можна сказати, що вона є найпотужнішим навчальним закладом, який здійснює підготовку агентів ФБР, працівників елітних підрозділів поліції США, а також поліцейських відомств інших держав світу. Це обумовлено тим, що структура правоохоронних органів у Сполучених Штатах Америки не передбачає існування централізованої системи відповідних підрозділів, підпорядкованих центральному поліцейському органу, як в Україні або інших країнах Європи. Вказане зумовлено багатьма факторами, зокрема, державним устроєм цієї країни, її історичними факторами.

Відповідь на це запитання також можна знайти й логічним шляхом, аналізуючи сутність назви самої країни — «Сполучені Штати Америки». В англійській мові слова «штат» і «держава» звучать як «State» і не мають такої (смислової) відмінності, як в українській. Тобто дослівно ми маємо «Сполучені Держави Америки». Очевидно, що в даному випадку йдеться про те, що США — це країна з федеративним устроєм, де кожен штат має свої органи державної влади і місцевого самоврядування, правоохоронні органи, своє законодавство тощо. Вказане стосується й функціонування поліції: кожен штат має свою поліцію і, відповідно, свої поліцейські навчальні заклади — поліцейські академії.

Відомо, що в США не існує центрального (головного) поліцейського органу як, наприклад, в Україні Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція, а тому, відповідно, й не існує централізованої відомчої професійної освіти для працівників поліції. Єдиний виняток із цього загального правила — Національна академія Федерального бюро розслідувань США, яка структурно входить до Університету Вірджинії. Отже, підготовку кадрів для ФБР США здійснює Національна академія ФБР. Причому слід особливо зазначити, що Федеральне бюро розслідувань США є потужним структурним відомством Міністерства юстиції США.

Указаний навчальний заклад розташований в природньому оазисі, мальовничому живописному куточку поблизу міста Квантіко (Вірджинія), на ошатних лісистих територіях бази військово-морських сил США. Даний правничий навчальний заклад безпосередньо здійснює професійну підготовку майбутніх агентів ФБР (під поняттям «агент» у США розуміється співробітник правоохоронних органів установи FBI USA (ФБР), перепідготовку й підвищення кваліфікації агентів Федерального бюро розслідувань, а також навчання, а точніше підвищення кваліфікації співробітників ФБР та офіцерів поліції Сполучених Штатів Америки і співробітників поліції інших держав світу.

Як готуються агенти?

Для того щоб найбільш повно й усебічно описати порядок організації навчання в академії, побут слухачів тощо, недостатньо однієї статті. Тому ми зупинимося на найважливіших і найцікавіших моментах цього процесу.

Термін професійної підготовки майбутніх агентів ФБР США складає 18 тижнів і включає в себе психофізіологічну, фізичну й спеціальну фізичну (бойову) підготовку, спеціальну психологічну і тактичну підготовку (в тому числі затримання злочинців у різних умовах і ситуаціях практичної діяльності), вогневу підготовку, вивчення чинного законодавства з питань запобігання, протидії, розкриття й розслідування злочинів, криміналістики, експертології, зокрема процедуру здійснення експертних досліджень, основ методики розслідування окремих видів злочинів (злочинів, пов’язаних із наркотизмом, злочинності неповнолітніх, жіночої злочинності, рецидивної злочинності, професійної та організованої злочинності, тероризму, кібертероризму, протидії корупційній та економічній злочинності, насильницьким некорисливим злочинам, корисливим і необережним злочинам, злочинності в галузі соціально-телекомунікаційної та комп’ютерної індустрії, торгівлі людьми, незаконної торгівлі зброєю тощо), психологічних основ тактики проведення окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів (включаючи спостереження, використання сучасних засобів криміналістичної, спеціальної й оперативної техніки тощо).

Кого беруть на навчання?

Відбір кандидатів на агентів ФБР здійснюється з осіб, які вже мають вищу освіту. Вивчення кандидата здійснюється протягом одного року з моменту подання ним відповідної заяви. Багато в чому критерії відбору схожі з критеріями відбору в органи внутрішніх справ України, це, зокрема, відсутність кримінального минулого (в Україні, відповідно, судимостей) безпосередньо в кандидата та його близьких родичів, стан здоров’я тощо. Під час відбору кандидати на зарахування в Національну академію ФБР США проходять низку різноманітних професійних тестів, водночас відбувається й психофізіологічний аналіз ознак, рис та індивідуальних характеристик кандидата з маси охочих найерудованіших, освіченіших і морально стійких.

Подальше «відсіювання» слухачів відбувається вже після початку навчання, яке здійснюється, в тому числі, добровільно. Вказане зумовлено тим, що, по-перше, не всі з претендентів витримують фізичні навантаження — фізкультура проводиться щодня і включає в себе ранкову пробіжку, а також досить жорсткі фізичні і психофізіологічні тренування протягом дня, зокрема біг (по декілька миль), рукопашний бій тощо. По-друге, слухачі мають певні обмеження протягом безпосереднього навчання: на весь період їм заборонено вживати алкоголь та палити, крім цього, в перші декілька тижнів їм заборонено покидати межі академії.

Професійна підготовка в академії

Що стосується безпосередньо самого навчального процесу професійної психологічної підготовки майбутніх агентів ФБР, то на особливу увагу, як на нашу думку, заслуговує організація спеціальної тактичної, психологічної та криміналістичної підготовки курсантів. З метою отримання слухачами не лише теоретичних, а й практичних навичок та вмінь із відповідних питань, на території академії побудований спеціальний навчально-методичний комплекс — «навчальне містечко», що представляє собою декілька невеличких вулиць із банками, магазинами, кафе, ресторанами, житловими будинками тощо. Вказаний навчальний комплекс використовується для відпрацювання практичних навичок з тактики затримання злочинців в умовах, наближених до реальних, і проведення окремих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, наприклад, огляду місця події тощо.

Особливістю психофізіологічної і тактичної підготовки в академії є те, що відпрацювання спеціальних операцій із затримання злочинців здійснюється в умовах, максимально наближених до реальних, оскільки під час навчань використовується зброя, правда, споряджена кулями, начиненими фарбою. В Україні зброя, споряджена фарбою, асоціюється з популярною останніми роками грою в пейнтбол, а у США, як виявляється, так званий пейнтбол є навчальним засобом психофізіологічної підготовки правоохоронців. Відповідні навчання представляють собою відпрацювання конкретних ситуацій із затримання злочинців, звільнення заручників тощо на вулиці, в житловому приміщенні, в банку, в магазині тощо. При цьому відпрацьовуються різні слідчі й оперативно-розшукові ситуації, що можуть виникнути на практиці; кожну проведену операцію, незалежно від якості її проведення, інструктор детально обговорює зі слухачами: всією групою, що бере участь у тренуванні; аналізуються помилки, прагматичні ідеї, альтернативні варіанти слідчих й оперативно-розшукових дій у тих чи інших ситуаціях.

До речі, умови кожної навчальної ситуації, які визначаються інструктором, можуть бути досить різними: в одних і тих самих умовах, зокрема, приміщенні з однаковою кількістю дійових осіб, а саме «правопорушників», «агентів» і, наприклад, «заручників», розігруються різні ролі й ситуації в частині поведінки «правопорушників» (наприклад, один здається, другий тікає, третій стріляє із-за рогу). Із захисного спорядження слухачі мають тільки маску для захисту обличчя: мінімум захисного спорядження примушує майбутніх правоохоронців вчитися не боятися бути враженими кулею (не думати про це), а концентруватися на затриманні правопорушника.

Так, одна з найперших вправ зі зброєю полягає в тому, що слухачі, вишикувані в дві шеренги — одна навпроти іншої на відстані п’яти метрів, під керівництвом інструктора відпрацьовують стрільбу по нерухомому противнику, тобто один в одного. Суть вправи полягає в тому, що по команді інструктора курсанти, які стоять у протилежних шеренгах, здійснюють по три постріли (відповідно з пістолетів, споряджених фарбою) у партнерів, що стоять навпроти. Слухач, який не влучає в партнера, або неправильно виконує команду інструктора, підлягає покаранню своїм партнером, тобто покараний стоїть не рухаючись, а партнер здійснює в нього постріл. Фарбова куля, звичайно, не може травмувати з відстані п’яти-шести метрів, однак сам факт влучення залишає дуже неприємні психофізіологічні та емоційні відчуття. І, звичайно, що інколи на тілі можуть залишитися навіть синці, а якщо куля потрапляє на оголене тіло, може й здерти шкіру. Але слухачі дотримуються правил безпеки. На перший погляд, такі тренування є дещо жорсткими й водночас орієнтованими на реальність, однак не можна не відзначити їх надзвичайну ефективність для психофізіологічної підготовки майбутніх працівників, у тому числі психологічної, тактичної, стратегічної, здобуття ними практичних навичок та вмінь для роботи у відповідних як екстремальних, так і типових практичних ситуаціях, тобто наближених до реальних умов професійної діяльності.

Що стосується інших напрямів навчання, то загалом можна відзначити, що слухачам викладається лише те, що буде їм безпосередньо необхідне під час практичної професійної діяльності, тобто вони не витрачають час на вивчення загальноосвітніх дисциплін або таких наук, які взагалі не матимуть стосунку до їх безпосередньої професійної діяльності.

Щодо терміну навчання — 18 тижнів, то навіть досвідчені працівники ФБР вважають, що вказаного терміну, під час якого здійснюються інтенсивні психофізіологічні тренування, цілком достатньо, аби підготувати агента для повноцінної професійної діяльності на практиці.

Стажування й підвищення кваліфікації

Після завершення академії випускник, уже в статусі агента ФБР, за розподілом направляється на роботу до практичного підрозділу (місце розподілу не залежить від місця його постійного проживання, агент може бути розподілений у будь-яку точку будь-якого штату США). Там він протягом року проходить відповідне стажування, після завершення якого агент знову повертається в академію, де протягом одного місяця проходить додаткову підготовку за обраною ним спеціалізацією, наприклад, детально вивчає методику розслідування певного виду злочину (розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі й гідності особи, у сфері економіки, в галузі соціально-комунікаційних інформаційних технологій, крадіжок державного майна, статевих (сексуальних) злочинів, розбійних нападів, серійних убивств, пожеж тощо). У процесі своєї роботи у ФБР США агенти регулярно відвідують курси підвищення кваліфікації в академії, а також, у разі перекваліфікації на інший напрям роботи, проходять відповідні спеціалізовані курси навчання.

Таким чином, професійна освіта, отримана агентом до служби у ФБР (всі слухачі вже мають вищу освіту), може бути передумовою для визначення професійно-орієнтованої спеціалізації слухача, як і його етнічне походження та знання мов.

Другим основним напрямом професійної діяльності Національної академії ФБР є проведення підвищення кваліфікації працівників бюро і поліції. При цьому здійснюється навчання як працівників поліції США, так і представників поліцейських відомств інших держав світу, в тому числі й України.

Навчальні дисципліни: гармонійне поєднання теорії і практики

Серед навчальних дисциплін, що викладаються для співробітників правоохоронних органів, у тому числі й поліцейських, також немає таких, що не мають безпосередньо практичного значення для їх професійної діяльності. В той же час їм не викладаються базові дисципліни з правоохоронної діяльності. Курс навчання в основному передбачає, що слухачами є практичні працівники правоохоронних органів (поліції), які мають вищу освіту і певний, а в багатьох випадках значний, досвід правоохоронної діяльності у правоохоронній і правозахисній сферах.

Тому теоретичні й практичні заняття проводять досвідчені викладачі з великим практичним досвідом професійної діяльності в спецслужбах, поліції та ФБР. Виняток становлять тільки предмети, знання й викладання яких не передбачає необхідності наявності досвіду професійної діяльності в судових і правоохоронних органах та спецслужбах.

Таким чином, комплекс дисциплін, що пропонуються слухачам-поліцейським на вибір — це дисципліни, що стосуються психологічних міжособистісних відносин (взаємодія в колективах, з громадянами, з пресою, нейромаркетинг), управління, менеджменту (не формальні питання, хто кому підпорядковується, а безпосередньо питання роботи й реальної поведінки з людьми), кримінологічні аспекти сучасної злочинності (тероризм, кібертероризм, кіберзлочинність, наркозлочинність, торгівля людьми, організована злочинність), спецкурси психологічного спрямування (вирішення конфліктів, спірних питань, протидія стресам), а також ораторське мистецтво і взаємодія із засобами масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення, медіаресурси тощо).

Самі практичні заняття проходять у формі діалогу. Акцент викладачами свідомо робиться не на тому, щоб слухачі завчили матеріал, а щоб вони пізнали, зрозуміли й усвідомили предмет своєї майбутньої професійної діяльності. Вказане досягається не лише викладанням лекційного матеріалу, але й самостійною навчальною роботою слухачів у бібліотеці, на криміналістичному полігоні, в спеціальних лабораторіях тощо. Отже, те чи інше завдання, як правило, обговорюється спільно викладачем і слухачами, між ними здійснюється безпосередній обмін думками, ідеями, інноваціями, досвідом вирішення таких завдань на практиці. Лише після цього викладач розкриває те, що він хотів сказати слухачам. Активно практикується й проведення майстер-класів, ігрових занять і тренінгів виконання слухачами групових завдань, відпрацювання спеціальних тактичних комбінацій та операцій.

Контроль результатів навчального процесу

Нові ідеї і завдання слухачам не нав’язуються, а пропонуються. Зокрема, виконання письмових робіт слухачем з того чи іншого предмету має на меті не лише перевірку професійних знань щодо пройденого матеріалу, а найперше розуміння, усвідомлення і реальне сприйняття слухачем відповідного матеріалу.

Для перевірки засвоєного матеріалу формується блок завдань, задач і різного роду фабул із реальної слідчої та судової практики. Це дозволяє формувати в слухачів нові ідеї, інновації, міркування щодо вирішення конкретних реальних ситуацій як типових, так і екстремальних. Тому, як правило, орієнтовно комплекс письмових робіт з того чи іншого предмету передбачає: а) усвідомлення слухачем суті відповідної дисципліни та оцінки своїх знань з указаного питання як теоретичних, так і практичних (перша—друга робота). Відповідні завдання дозволяють слухачеві подивитися на свої знання і досвід як би з боку, викласти це на папері і вже потім розпочати діалог з викладачем; б) усвідомлення й аналіз матеріалу, який викладається (проводяться поточні письмові роботи протягом усього періоду навчання).

Як уже зазначалося вище, методика навчання побудована таким чином, щоб слухачі усвідомлювали матеріал, що викладається. Можна навіть сказати, що в даному випадку певною мірою здійснюється вплив на формування комплексного підходу до професійної майстерності, свого роду вишколу, прагматизму. Наприклад, групові та ігрові завдання (зокрема, з таких дисциплін як «Менеджмент у правоохоронних органах» чи «Вирішення конфліктів у правоохоронних органах») дозволяють слухачам подивитися на себе з іншого боку, а також спробувати застосувати й реалізувати на практиці знання, отримані в ході навчання. Тобто вплив здійснюється не тільки на інтелект, а на особистість у цілому, на її світогляд, професійну орієнтацію й практичні навички.

Опубликовать в twitter.com

Обсуждения закрыты для данной страницы