Оцінка інформаційної безпеки в умовах глобалізації

Захищеність національних інтересів в інформаційній сфері залежить від того, наскільки успішно система забезпечення інформаційної безпеки держави здатна реагувати на виклики та загрози.

При цьому важливого значення набуває оцінка стану зовнішнього та внутрішнього інформаційних середовищ, як основних складових інформаційної безпеки в цілому. Універсальною системною технологією, що дає змогу оцінити та проаналізувати в сукупності вплив зовнішніх та внутрішніх загроз, сильні і слабкі сторони, а також можливості зовнішнього та внутрішнього інформаційних середовищ, від яких залежить стан захищеності держави в інформаційній сфері, є SWOT-аналіз. А оскільки він не містить суто економічних категорій, то може застосовуватись в різноманітних сферах, де є потреба розробки стратегій.

Основна суть проведення SWOT- аналізу полягає у визначенні таких категорій як: сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози. Поняття «сила» та «слабкість» є характеризуючими ознаками внутрішнього інформаційного середовища, які в стратегічному плані трактуються, як важливіші ознаки, що визначають потенціал інформаційної безпеки. Де сильні сторони покликані забезпечувати процес прискорення руху до стратегічних цілей, а слабкі сторони призводять до їх гальмування. Зовнішнє інформаційне середовище, яке характеризується такими ознаками як, можливості та загрози перебуває в стані постійного обміну та взаємодії із зовнішнім інформаційним оточенням. Але не треба забувати, що у зовнішньому середовищі відбуваються динамічні процеси змін, які обумовлюються глобалізацією.

Де, одні з цих процесів відкривають нові можливості та створюють сприятливі умови. Інші, навпаки, спричиняють додаткові труднощі. Тому дуже важливим є врахування саме можливостей та загроз, які виникають в умовах глобалізаційних процесів та надходять зовнішнього інформаційного середовища, без яких неможливо визначити траєкторію розвитку можливого потенціалу інформаційної безпеки.

Отже, використання SWOT- аналізу для визначення стану зовнішнього та внутрішнього інформаційних середовищ, як основних складових інформаційної безпеки України дозволить: по-перше, забезпечити чіткий розподіл сприятливих можливостей та загроз зовнішнього інформаційного середовища, та сильних і слабких сторін внутрішнього інформаційного середовища для формування стратегії забезпечення інформаційної безпеки України; по-друге, надасть можливість виявлення закономірностей та тенденцій в інформаційній безпеці для розробки прогнозних сценаріїв; по-третє, провести синтез локальних SWOT- факторів у вигляді движучих, та гальмуючих показників інформаційної безпеки, як операціональних засобів для подальшого вироблення стратегічних та тактичних цілей. Іншими словами, підсумком при раціональному проведенні SWOT- аналізу, направленого на визначення та формування загального потенціалу інформаційної безпеки України, повинні бути ефективні рішення — вироблення стратегічних та тактичних цілей, які б в кінцевому результаті допомогли фахівцям розробити таку стратегію, яка б врегулювала проблеми інформаційної безпеки, та забезпечила її ефективність.

Опубликовать в twitter.com

Обсуждения закрыты для данной страницы